Kalkulator Transportu

Na stronie Kalkulatora Transportu klient wybiera miejsce początkowe (adres gdzie znajduje się instrument 1 ),
oraz określa miejsce docelowe (czyli miejsce dokąd ma dotrzeć instrument 2 ).

1

Miejsce początkowe:

2

Miejsce docelowe:

Po kliknięciu Przelicz, jeżeli trasa jest możliwa do ustalenia*, klient zobaczy:
szacowaną odległość - średnią cenę za kilometr i średnią cenę całkowitą, obliczone na podstawie wyników,

Podsumowanie

Odległość: 1050.029 km

Średnia cena za kilometr: 1.50 €

Średnia cena całkowita: 1 050.20 €

oraz oferty użytkowników którzy oferują swoje usługi transportu w podanych państwach.

Oferty transportu:

Oferta od: Piano Transport
Średnia cena za kilometr: 3.00 €
Średnia cena całkowita: 500.00 €
Wszystkie oferty transportu
  • Andora: 3.00 €
  • Spain: 3.00 €
  • Portugal: 2.00 €
  • France: 5.00 €
Oferta od: Klaviano Transport
Średnia cena za kilometr: 1.07 €
Średnia cena całkowita: 461.07 €
123458 Zadzwoń 123**-*** Pokaż numer Przejdź
Wszystkie oferty transportu
  • Poland: 1.00 €
  • Germany: 1.20 €
  • France: 1.20 €
  • Spain: 1.00 €
  • Italy: 1.00 €
  • Austria: 1.20 €

Na liście ofert widoczne są również pozostałe państwa w jakich oferują się użytkownicy z usługą transportu.

Pamiętaj, podane ceny jak i trasa mogą ulec zmianie. Skontaktuj się z osobą która oferuje transport aby dogadać szczegóły.

* Kalkulator Transportu obejmuje lądowe środki transportu.


Oferujesz międzynarodowy lub krajowy transport instrumentów?
Dodaj swoją ofertę do jedynego na świecie Kalkulator Transportu pianin i fortepianów! To tylko 3 kroki.

1

Wybierz Kraj w jakim oferujesz transport.

2

Podaj cenę za 1km (akceptowalne waluty to Euro i Dolar USD)

3

Wybierz walutę i kliknij Dodaj

Jeżeli oferujesz transport również przez inne kraje, możesz powtórzyć te 3 kroki dla każdego z nich.